You are here: Начало » Отчети » Отчет 2019
Сряда, 01 Дек 2021

Отчет 2019

Е-мейл Печат ПДФ

 

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА

2019
Декември 2019


СЪДЪРЖАНИЕ

 

Уводни думи. 3

Дейности 2019...................................................................................................................................4 -7

Основни области на дейността, които са приоритет за 2020 година ......................................8

 

Екип.....................................................................................................................................................8

Контакти..............................................................................................................................................8


Уводни думи

През 2019 година, въпреки предизвикателствата свързани с набиране на дарения, водени от чувство, за отговорност продължихме да организираме и реализираме дейности, насочени в подкрепа на децата с бъбречни увреждания и техните семействата, придържайки се към :

Нашата мисия за постигане на високо качество на живот за децата с бъбречни заболявания в България.Изминалата година е времето през, което :

- Организирахме и реализирахме проекти, които пряко да подкрепят децата с бъбречни увреждания и техните семейства в болничните заведения и извън тях;

- Проекти насочени към отстояване на правата на децата с бъбречни увреждания и заболявания и техните семейства пред институциите в държавата:

- Съобразяваме всички наши инициативи с принципите на устойчивото развитие, създаваме политика “зелен офис” и подкрепяме и осъществяваме дейности, с респект към околната среда.

За да подобрим лечението и живота на децата с бъбречни заболявания е необходима не само нашата всеотдайност и упорита работа.Необходима е обществена подкрепа и припознаване на проблемите от страна на родители и институции.


Благодарим на всички, които и през тази година повярваха в нас и ни подкрепиха в трудните моменти!

Веселина Джамбазова

Председател на УС

През 2010 г., Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване, създадохме неправителствена организация, в отговор на предизвикателствата пред които се изправяме при отглеждането на децата си и когато се опитваме да защитаваме техните права.

Сдружението ни “Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” е регистрирано в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 20100803003 с достоверение номер 003/03.08.2010 год.

 

Дейности 2019

.Инициатива „Първи юни – да дарим усмивки на децата!" – 2019 година

Цел: Да бъде облекчен престоя на децата с бъбречни увреждания в болничните заведения.

Изразходвани средства: 1 009,93 лв.

· Балони – 187 лв.

· Играчки - 122,93 лв.

· Театър – 700 лв.

Реализирани дейности:

Проведени празненства в:

· Отделение по детска урология към УМБАЛСМ „Н.Пирогов”.

· Клиника по детска кардиология към НКБ-София.

Постигнат резултат: Над 100 деца посрещат Първи юни с героите на театър „Карлсон”. С интерес и вълнение малките пациенти преживяват всеки един момент от постановката и заедно със своите родители се откъсват от назначените манипулации и изследвания.

Благодарим за подкрепата на дарителят!

2.Инициатива „Приказна Коледа!" – 2018 година


Цел: Да бъде облекчен престоя на децата с бъбречни увреждания и заболявания в болничните заведения.

Изразходвани средства 866,57

· Театър – 800 лв.

· Материали - 66,57 лв.

Реализирани дейности:

Проведени празненства в:

· Отделение по Детска кардиология към НКБ –София;

· Отделение по детска урология към УМБАЛСМ „Н.Пирогов”;

Постигнат резултат: над 100 деца посрещат Дядо Коледа. Празникът породи много детски смях, усмивки и веселие. Деца и родители искрено съпреживяват историите на героите от постановката „Аладин и вълшебната лампа” и участваха в проведените игри.

Благодарим за подкрепата на дарителите!

.Инициатива „Играй и твори с нас" – 2018/19 година

Цел: Да бъде облекчен престоя на децата с бъбречни увреждания в болничните заведения.

Изразходвани срездства – 1329,77 за игри и материали

Реализирана дейност:

Проведени посещения в периода януари – май 2019 и октомври – декември 2019 в:

· Отделение по детска урология към УМБАЛСМ „Н.Пирогов”София;

Постигнат резултат: над 20 посещения в болничното заведения В инициативата участват над 30 доброволеца, като са обгрижени над 100 деца.Посещения изграждат емоционални отношения между доброволци и деца, намаляват социалната изолация на децата и развиват творчески умения и познания. Инициативата се харесва от деца, родители, доброволци и медицински специалисти.

Благодарим на всички дарители!

 

Подкрепа на болничните заведения

Дарени за :

Отделение по детска хемодиализа и Център по детска хемодиализа към Клиника по детска нефрология и хедмодиализа към Специализирана болница за активно лечение на детски болести „проф.Иван Митов” –София на обща стойност 1 968,92 лв.

· Хоризонтални щори за две стаи - 206 лв.

· Стол за тоалет и баня – 200 лв.

· Инструментраиум – 108,82 лв.

· Ремонт – 1454 лв.

Отделение по детска урология към УМБАЛСМ „Н.Пирогов” на обща стойност 6823,90

· Инфузионни помпи 3 бр, – 5 500.80 лв.

· Стойки за инфузия – 10 бр.- 900 лв.

· Хоризонтални алуминиеви щори за три болнични стаи – 423,10 лв.

 

 

Благодарим на всички дарители!

Основни дейности, които са приоритет за 2020 г.

През 2019 година сдружението ще продължи да развива и реализира започнатите дейности до момента.

Продължават усилията по набиране на средства за стартиране:

  • на социалните услуги: Дневен център за деца с бъбречни увреждания с мобилна социална услуга;
  • подкрепа на семействата в болничните заведения:
  • в подкрепа на медицинските заведения за осигуряване на жизнено важно оборудване.

Паралелно с това продължават усилията на екипа да запознава представителите на институциите с предизвикателствата и проблемите пред които се изправят семействата на деца с бъбречни проблеми.

 


Веселина Георгиeва Джамбазова председател

Александра Василева Костова финансово – административни дейности

Ани Василева Стефанова координатор за София

Контакти

http://www.rdbz.org

Сдружение “Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания”

жк.”Стрелбище” ул.”Майор Първан Тошев „8 -10 ет. 1 ап.2

1408 гр.София

тел: 0885602042

електронна поща: office@rdbz.org