You are here: Начало » Отчети » Отчет 2018
Сряда, 01 Дек 2021

Отчет 2018

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

 

ОТЧЕТ


ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С БЪБРЕЧНИ

ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА

2018 

Уводни думи

През 2018 година, въпреки предизвикателствата свързани с набиране на дарения, водени от чувство, за отговорност продължихме да организираме и реализираме дейности, насочени в подкрепа на децата с бъбречни увреждания и техните семействата, придържайки се към :

Нашата мисия за постигане на високо качество на живот за децата с бъбречни заболявания в България.

 


Изминалата година е времето през, което :

- Организирахме и реализирахме проекти, които пряко да  подкрепят децата с бъбречни увреждания и техните семейства в болничните заведения и извън тях;

- Проекти насочени към отстояване на правата на децата с бъбречни увреждания и заболявания и техните семейства пред институциите в държавата:

- Съобразяваме всички наши инициативи с принципите на устойчивото развитие, създаваме политика “зелен офис” и подкрепяме и осъществяваме дейности, с респект към околната среда.

За да подобрим лечението и живота  на  децата с бъбречни заболявания е необходима не само нашата всеотдайност и упорита работа.Необходима е обществена подкрепа и припознаване на проблемите от страна на родители и институции.


Благодарим на всички, които и през тази година повярваха в нас и ни подкрепиха в трудните моменти!

Веселина Джамбазова

Председател на УС

През 2010 г., Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване, създадохме неправителствена организация, в отговор на предизвикателствата пред които се изправяме при отглеждането на децата си и когато се опитваме да защитаваме техните права.

Сдружението ни “Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” е регистрирано в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 20100803003 с достоверение номер 003/03.08.2010 год.


 

 

 

 

Разработване и реализиране на инициативи в подкрепа на деца с бъбречни

1.Инициатива „Първи юни – да дарим усмивки на децата!" – 2018 година

Цел: Да бъде облекчен престоя на децата с бъбречни увреждания в болничните заведения.

Дарени средства: 1 200.00 лв.

Изразходваните средства: 1 397.70 лв. за:

- три театрални постановки – 840 лв.

- балони с хелий – 195 лв.

- подаръци – 362,70 лв.

Реализирани дейности:

Проведени празненства в:

· Специализирана болница за активно лечение на детски болести „проф.Иван Митов” –София;

· Отделение по детска урология към УМБАЛСМ „Н.Пирогов”.

· Клиника по детска кардиология към НКБ-София.

Постигнат резултат: Над 100 деца посрещат Първи юни с героите на театър „Карлсон”. С интерес и вълнение малките пациенти преживяват всеки един момент от постановката и заедно със своите родители се откъсват от назначените манипулации и изследвания.


Благодарим за подкрепата на дарителят!

 


2.Инициатива „Приказна Коледа!" – 2018 година


Цел: Да бъде облекчен престоя на децата с бъбречни увреждания и заболявания в болничните заведения.

Дарени средства: 2 000 лв.

Изразходвани средства: 2 340,06 лв

- три театрални постановки с Дядо Коледа  – 1 000 лв.

- Подаръци, украси и сладки –  1 340,06 лв.

Реализирани дейности:

Проведени празненства в:

· Отделение по Детска кардиология към НКБ –София;

· Клиника по Детска нефрология и хемодиализа към Специализирана болница за детски болести „проф.Иван Митев”  - София;

· Отделение по детска урология към УМБАЛСМ „Н.Пирогов”;

Постигнат резултат: над 80 деца посрещат Дядо Коледа. Празникът породи много детски смях, усмивки и веселие. Деца и родители искрено съпреживяват историите на героите от постановката „Златната рилка” и участваха в проведените игри.

Подаръци бяха осигурени и  от групата „Алекс и приятели”.


Благодарим за подкрепата на дарителите!

 


3.Инициатива „Играй и твори с нас" – 2018/19 година


Цел: Да бъде облекчен престоя на децата с бъбречни увреждания в болничните заведения.

Дарени средства: 501,66 лв.

Изразходвани средства - 501,66 лв за игри и творчески материали.

Реализирана дейност:

Проведени посещения в  периода януари – май 2018 и октомври – декември 2018 в:

· Отделение по детска урология към УМБАЛСМ „Н.Пирогов”София;

Постигнат резултат: над 10 посещения в болничното заведения в периода януари –май 2018 и  октомври – декември 2018 година., В инициативата участват над  10 доброволеца, като са обгрижени над 50 деца.Посещения изграждат емоционални отношения между доброволци и деца, намаляват социалната изолация на децата  и развиват творчески умения и познания. Инициативата се харесва от деца, родители, доброволци и медицински специалисти.


Благодарим на  всички дарители!4. Застъпнически кампании 2018

Реализирани дейности:

Участие на представители на Сдружението в работна среща с представители на НПО и членове на работната група по Споразумението. /Споразумение за Сътрудничество  между Столична Община и граждански организации  за постигане на социална закрила и включване,чрез социални услуги.

 

 


 

5.Подкрепа на  болничните заведения

 

Дарени средства: 5 203,98 лв.

Изразходвани средства 5203,98 лв

Дарени за :

· Клиника по детска нефрология и хедмодиализа към Специализирана болница за активно лечение на детски болести „проф.Иван Митов” –София – апарати за кръвно налягане,инхалатор, везна, катетри за диализа – 1 543,98 лв;

· Отделение по  детска урология към УМБАЛСМ „Н.Пирогов” – две носилки – 2 160 лв.;

· Клиника по детска кардиология към НКБ-Софияпациентен монитор – 1 500 лв.


Благодарим на  всички дарители!

 

 

Отчет за приходите и разходите за 2018 г.

 

 


Разходи

Сума (хил.лв.)

Наименование на  разходите

текуща

предходна

година

година

а

1

2

І. Разходи за  дейността

А. Разходи за регламентирана дейност

1. Дарения

5

2. Други разходи

5

3

Всичко А:

10

3

Б.   Административни разходи

1

Общо за група I:

10

4

II.  Финансови разходи

Разходи за лихви

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

Други разходи по финансови операции

Общо за група II:

-

-

ІІІ. Извънредни разходи

ІV. Загуба от стопанска дейност

V. Общо разходи

10

4

VІ. Резултат

1

2

Всичко (V + VІ)

11

6

Приходи

Сума (хил.лв.)

Наименование на приходите

текуща

предходна

година

година

а

1

2

І. Приходи от  дейността

А. Приходи от регламентирана дейност

1. Приходи от дарения под условие

8

4

2.Приходи от дарения без условие

3

2

3. Членски внос

4.Други приходи

Общо за група І:

11

6

II. Финансови приходи

5. Приходи от лихви

6. Приходи от съучастия

7. Полож. разлики от промяна на валутни курсове

8. Други приходи от финансови операции

Общо за група II:

-

ІІІ. Извънредни приходи

ІV. Печалба от стопанска дейност

-

V. Общо приходи

11

6

VІ. Резултат

Всичко (V+VІ)

11

6

Основни дейности, които са приоритет за 2019 г.

През 2019 година сдружението ще продължи да развива и реализира  започнатите дейности до момента.

Продължават усилията по набиране на средства за стартиране:

  • на социалните услуги: Дневен център за деца с бъбречни увреждания с мобилна социална услуга;
  • на Дискусии за профилактика на бъбречните заболявания:
  • в подкрепа на медицинските заведения за осигуряване на жизнено важно оборудване.

Паралелно с това продължават усилията на екипа да запознава представителите на институциите с предизвикателствата и проблемите пред които се изправят семействата на деца с бъбречни проблеми.

 

 

 

 


Веселина Георгиeва Джамбазова             председател

Александра Василева Костова                 финансово – административни дейности

Ани Василева Стефанова                         координатор за София

 

 

 


Контакти

http://www.rdbz.org

Сдружение “Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания”

жк.”Стрелбище” ул.”Майор Първан Тошев „8 -10 ет. 1 ап.2

1408 гр.София

тел: 0885602042

електронна поща: office@rdbz.org