You are here: Начало » Отчети
Сряда, 01 Дек 2021

Отчети

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

 

Скъпи партньори, родители, приятели,


От 2010 г., водени от родителските си амбиции и мечти, в условията на Световна икономическа криза, ние се стремим да организираме и реализираме дейности, насочени към подкрепа на децата с бъбречни увреждания и техните семействата, придържайки се към :


Нашата мисия за постигане на високо качество на живот за децата с бъбречни заболявания в България


През годините :

- Стартирахме проекти, които да оказват подкрепа и съдействие на децата с бъбречни увреждания и техните семейства;

- Продължаваме да насочваме усилията си в посока на разработване и разпространение на информация в подкрепа на родителите при отглеждането на децата с бъбречни увреждания;

- Стартирахме застъпнически кампании, които да решат съществуващите проблеми и нужди пред децата с бъбречни увреждания и техните семейства.

- Не на последно място ние съобразяваме всички наши инициативи с принципите на устойчивото развитие, създаваме политика “зелен офис” и подкрепяме и осъществяваме дейности, с респект към околната среда.


Вярваме, че заедно можем да постигнем положителна промяна в отношението на институциите и обществото към децата с бъбречни заболявания.


Благодарим на всички, които дарихте доверие и ни подкрепяте в трудните моменти!

 


Веселина Джамбазова

Председател на УС