You are here: Начало » Активни Проекти » "Играй и твори"
Сряда, 01 Дек 2021

Играй и твори - с нас

Е-мейл Печат ПДФ

Инициатива „Играй и твори – с нас“ 2020– 21 година 

Старт на проекта:

1 януари 2021 година


Период:

целогодишен


Бюджет: 14 000 лв и доброволен труд

доброволна инициатива

 

Девет лаптопа за три отделения с ориентировъчен бюджет 9 000 лв.

Средства за материали 50 деца по 100 лв. ориентировъчен бюджет 5 000 лв.

 Статус: предстояща поради Ковид обстановка.Реализирането му било да бъде онлайн за което е необходимо осигуряване на лаптопи.

 

Цел: Да се  реализира онлайн подкрепа и облекчение на престоя на малките пациенти в болничните заведения.

 

 

 

 

 

Инициатива „Играй и твори – с нас“ 2019– 20 година 

Старт на проекта:

1 октомври 2019 година


Период:

от месец октомври 2019 до месец май 2020 година


Бюджет: 6 000 лв

1.Средства за закупуване на материали за реализиране на седмични посещения от доброволцио в продължение на 8 месеца в размер на  6 000 лв.;

 


Статус: приключил

 

 

Цел:Да се  облекчи престоя на малките пациенти в болничните заведения, чрез игри и творчески занимания. Инициативата се реализира в Отделение по Детска урология към УМБАЛСМ“Н.И.Пирогов“ и СБАЛДБ " проф.Ив.Митев" .

 

 

 


 

 

 


Инициатива „Играй и твори – с нас“ 2018– 19 година 

Старт на проекта:

13 октомври 2018 година


Период:

от месец октомври 2018 до месец май 2019 година


Бюджет: 1 200 лв


Статус: приключил

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цел:Да се  облекчи престоя на малките пациенти в болничните заведения, чрез игри, творчество и разговори.Инициативаа се реалиизра в Отделение по Детска урология към УМБАЛСМ“Н.И.Пирогов“

 

 

 

Резултат: Проведени 15 посещения , с участието на 10 доброволеца и 50 деца .

 

 

 

 

 

 

 


Инициатива „Играй и твори – с нас“ 2017– 18 година 

Старт на проекта:

14 октомври 2017 година


Период:

от месец октомври 2017 до месец май 2018 година


Бюджет: Дарителска кампания


Статус: приключил

 

 

 

 

 Цел:Да се  облекчи престоя на малките пациенти в болничните заведения, чрез куклени спектакли,игри, творчество,изработване на тематични образоветлени книжки, пана, картички и разговори.Резултат: Проведени поне 30 посещения във всяка една Клиника, с участието на минимум сто доброволеца и сто деца .


 

 

 

 

 

 


Инициатива „Играй и твори – с нас“ 2016 – 17 година

 

 


 

Старт на проекта:

месец октомври 2016 година


Период:

от месец октомври 2016 до месец май 2017 година


Бюджет: Дарителска кампания


Статус: приключила

 

 

 

 

 Цел:Основна цел на екипа е да облекчи престоя на малките пациенти в болничните заведения, като чрез игри, творчество и разговори ги откъсне от стреса и болката на провежданите със седмици и месеци оперативни интервенции.

 


Резултат: Проведени поне 30 посещения във всяка една Клиника, с участието на минимум сто доброволеца и сто деца .


 


 

 

 

 


Инициатива „Играй и твори – с нас“ 2015 – 16 година

 


 

Старт на проекта:

месец октомври 2015 година


Период:

от месец октомври 2015 до месец май 2016 година


Бюджет: Дарителска кампания


Статус: приключил

 

 

 

 

 

 

Цел:Основна цел на екипа е да облекчи престоя на малките пациенти в болничните заведения, като чрез игри, творчество и разговори ги откъсне от стреса и болката на провежданите със седмици и месеци оперативни интервенции.

 


Резултат: Проведени поне 30 посещения във всяка една Клиника, с участието на минимум сто доброволеца и сто деца . 

 

 

 

 


Инициатива „Играй и твори – с нас“ 2014 – 15 година

 


 

Старт на проекта:

месец октомври 2014 година


Период:

от месец октомври 2014 до месец май 2015 година


Бюджет:800 лева


Статус: приключил

 

 


 

 

 

 

 

 


Цел:Основна цел на екипа е да облекчи престоя на малките пациенти в болничните заведения, като чрез игри, творчество и разговори ги откъсне от стреса и болката на провежданите със седмици и месеци оперативни интервенции.

 

 

Резултат: Проведени поне 30 посещения във всяка една Клиника, с участието на минимум сто доброволеца и сто деца .

 


Да помогнем на децата „ да пораснат и да станат едни социално здрави хора, които вървят по своя, понякога малко по-труден път в живота, гордо вдигнали глава „ – Емел Митева /детски психолог/


 

 

 

 

 


Проект: „Дни на доброволното четене“ - 2013/2014 година

 


Старт на проекта:

1 октомври  2013 година


Период:

от 1 октомври 2013 година до 31 май 2014 година


Статус:приключил


Бюджет: Дарителска кампания "Избери, за да помогнеш"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът се реализира от представители на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания.

 


 

Настоящата инициатива има за цел да облекчи престоя на децата с тежки бъбречни увреждания и да развие игрови,образователни и социални умения у децата  в болничните заведения.

 

 

 

 

 

 

 Проект: „Дни на доброволното четене“ 2012/13 година

 


Старт на проекта:

 

юли 2012 година


Период:

от юли 2012 година до 31 май 2013 година


Статус: приключил


Бюджет: Дарителска кампания

 Проектът се реализира от представители на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания и съмишленици.

 

Настоящата инициатива има за цел да облекчи престоя на децата с тежки бъбречни увреждания или с бъбречна недостатъчност в болничните заведения в борбата с поредната оперативна интервенция, с поредната инфекция или с поредната процедура по хемодиализа.