You are here: Начало » Активни Проекти » Мобилна подкрепа
Сряда, 01 Дек 2021

Мобилна подкрепа на семейства

Е-мейл Печат ПДФ

 

Мотив за  проекта:


Въпреки съществуващите редица  програми в подкрепа на образователната и социална интеграция на деца в неравностойно положение, семействата на деца с бъбречни увреждания и самите деца са ограничени от възможността да се възползват от тях. Няма дейност, която да е съобразена с потребностите на децата с бъбречни увреждания, поради което семействата и сами се справят с отглеждането, възпитанието и обучението на децата в пред оперативен и оперативен период, сами да търсят здравна информация за поставената диагноза от съмнителни сайтове и платформи.

 


 

Информиране и консултиране

 


 

Медицински:


- Информационните дейности са свързани с предоставяне на информация за контакти на водещи специалисти в областта на детска нефрология, урология, ендокринология, кардиологя и психология. Информация за работа и контакти /интернет и адрес/ на Център за лечение на деца в чужбина, МЗ, медицински заведения и центрове , НЗОК и други свързани институции. Предоставяне на информация за материали с доказан медицински характер - публикации или книги на детски нефролози, уролози, диетолози, публикувани в социалните мрежи, Наредба за профилактичните прегледи и други законодателни материали, съобразно нуждите.


- Консултирането е свързано с предоставяне на насоки на детски уролог, нефролог или кардиолог за бъдещо лечение на детето, насоки от психолог за психологическа подкрепа и работа с детето и семейството, насоки от диетолог за диетично хранене, насоки за лечение в чужбина, насоки къде може да бъдат открити материали по българското медицинско законодателство.


Образователни:


- Информационните дейности са свързани с предоставяне на информация за контакти /в Интернет пространството и адреси/ на МОН, РУО, Общини, Центрове за приобщаващо образование, учебни заведения и други свързани институции в страната. Информация къде могат да бъдат прочетени материали, касаещи стандартите за ранно детско развиете, ДОС, приобщаващо образование и други свързани материали, съобразно нуждите.


- Консултирането обхваща тълкуване на изискванията на стандартите за ранно детско развитие, ДОС и приобщаващо образование и свързани документи.

 

 


Социални:


- Информационните дейности са свързани с предоставяне на информация за контакти /Интернет и адреси/ на РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК, МТСП и Общини. Информация къде могат да бъдат прочетени Закон и наредба за социално подпомагане, Наредба за медицинската експертиза и материали, свързани със социалните дейности.

- Консултирането обхваща тълкуване на Закон и наредба за социално подпомагане, Наредба за медицинската експертиза и други свързани с нуждите на семейството разпоредби.

 

 

Обучение за придобиване на умения


 

Обучението за придобиването на умения се реализира съобразно нуждите на детето и семейството на дете с урологични или бъбречни аномалии или заболявания /настойници/ в няколко аспекта:

Комуникационните, двигателни и когнитивните умения са свързани с подкрепа на детето по отношение на говорене, писане, четене, начин на мислене, памет, разбиране, фина моторика съобразно възрастта му, нуждите му и потенциала му. Могат да бъдат използвани различни подходи /игри, презентации, работни листи, логически задачи и др./ и материали /интерактивни, нагледни и други/, така че детето да бъде в центъра на процеса по изграждане на посочените умения. Съобразно възрастта:


- При детето от 1 до 3 години ще се организират дейности за развитие на говора и двигателни умения. Те ще се реализират под формата на игри /музикални игри, езикови занимания, игри за фина моторика и други/. Когнитивните умения ще бъдат развивани съобразно нуждите на възрастта, като се използват методите на Монтесори, Валдорф и др.;


- При детето от 4 до 6 години ще се организират дейности за развитие на говорене, писане, четене, фина моторика и разбиране. Те ще са съобразени с нуждите на детето и изискванията на ДОС за тази възраст, като се използват различни подходи.;


- При детето от 1 до 4 клас ще се организират дейности по развитие на четене, писане, разбиране, мислене, говорене и помнене. Те ща бъдат съобразени с нуждите на детето и изискванията на ДОС за тази възраст.;


- При детето на 11 години дейностите по развитие на комуникационните и когнитивните умения ще бъдат съобразени с нуждите на детето в съответствие с изискванията на ДОС за тази възраст.

 


Социалните умения са свързани с изграждане на умение за сътрудничество у детето, умения за работа в група, уважение към околните и поемане на отговорност, съобразно възрастта му. Могат да бъдат организирани уъркшопове с различна тематика - спортни игри, групови занимания, или дискусии, съобразно възрастта и потребностите на детето.


Изследователските умения са свързани с изграждане на умения за наблюдения и планиране, съобразно възрастта на детето. Тази дейност е предназначена за децата над 6 години и е свързана с провеждане на изследователски опити /пример изграждане на вулкан от детето, наблюдение върху растежа на боб или леща, опити с вода и бои и др./.


Обучение на родители за изграждане на умения за подкрепа на децата, съобразно нуждите на семейството, може да се реализира индивидуално или групово:

- Как да се грижим за детето до 1 година? /брой хранения, детска гимнастика, дневен режим и др./ - педиатър;

- Как да развием умения за ходене и говорене?, Как да следим когнитивното развитие на детето до 3 години? - специалист ранно детско развитие;

- Кризата на третата и петата възраст – Как да се справим? - психолог;

- Първата учебна година – педагог и психолог;

- Предизвикателствата на предучилищното образование – педагог;

- Насоки за грижа на дете с увреждане - детски нефролог, уролог и кардиолог;

- В света на израстването – педагог и психолог.

 

 

 

 

Терапията,

свързана с овладяване на поведението, понижаване на тревожността и подобряване на самооценката при децата и родителите ще бъде в няколко аспекта:


Арт терапия, свързана с използване на изкуството /музика, танци, рисуване, театър/. Дейностите ще бъдат съобразени с възрастта на детето и неговите реални нужди.

Психологическа терапия – терапия, извършвана от психолог.

 

 

Прогнозен Бюджет за 12 месеца: 26 400 лв.: 

  • разходи за материали,игри и  външни услуги  и др.  / 20 деца по 200 / - 4 400 лв.

  • разходи за онлайн консултации /хонорар на специалисти / 12 месеца по 2 000 лв.  24 000 лв.

 

 

 

 

 

Статус: ще стартира след осигуряване на участници и бюджет