You are here: Начало » За Родители
Сряда, 01 Дек 2021

Родители,

Е-мейл Печат ПДФ

на страниците " За родители" ще получите информация, с която се стремим да подпомогнем семействата  на деца с аномалии на отделителната система и бъбречни заболявания , в  отстояването  на социалните,здравни и образователните права на децата си.


Материалите, които сме подготвили са поставени на :


Страница "Социални програми ", където можете да откриете:


-
Наръчник за родители на деца с увреждания: „Социалните програми - как да се възползваме”, изработен от екип на Асоциация на родители на деца с бъбрени заболявания.Наръчникът съдържа подробна информация за актуалните към месец януари 2011 година социални програми, стъпките които трябва да н аправите за да се възползвате от тях,както и споделен опит и съвети на родители .


 

- Дипляна "Социална подкрепа за децата с бъбречни заболявания ", изработена и разпространена от Неформална гражданска група на родители на деца с бъбречни заболявания. Дипляната е подготвена в рамките на информационна кампания по проект финансиран по програма "Овластяване на безвластните" на  Институт"Отворено общество" - София и Тръст за Гражданско общество в Централна и Източна Европа.


Повече информация можете да намерите на страница "Социални програми".


 

Страница " Образование", където можете да намерите:


-
Наръчник за родители на деца с увреждания "Обучение на деца с тежки увреждания" изработен от екип на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания. Наръчникът съдържа информация за ЕКПО/Екип за комплексна педагогическа оценка/,необходимите за явяване пред комисията документи, предлаганите форми за обучение,както и  контактна информация на РИО и някои Ресурсни центрове в страната.


- Дипляна "Достъпно образование за децата с тежки бъбречни заболявания",изработена и разпространена от Неформална гражданска група на родители на деца с бъбречни заболявания. Дипляната е подготвена в рамките на информационна кампания по проект финансиран по програма "Овластяване на безвластните" на  Институт"Отворено общество" - София и Тръст за Гражданско общество в Централна и Източна Европа.


Повече информация можете да намерите на страница "Образование".


 

Страница "Здравеопазване", където можете да видите контактна информация за водещите според нас клиники и  медицински центрове в областта на  детска урология и нефрология на територията на град София.


Повече информация можете да намерите на страница "Здравеопазване".