You are here: Начало » За нас » Покани за общо събрание
Сряда, 01 Дек 2021

Покани за общо събрание

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

 


 

17.04.2021 г. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

Управителният съвет свиква Общо събрание на сдружение "Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания" на 22.05.2021 г. от 12.00 часа на адреса на управление на сдружението при следния дневен ред:

1. Отчет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2020 година.

2. Приемане на бюджет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2021 година.

3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на сдружението за 2021 година.

4. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 


 


06.02.2020 Покана Общо събрание

 


Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания", София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.26, ал.3, б. от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на сдружението на 22.03.2020 г. от 12.00 часа на адреса на управление на сдружението при следния дневен ред:

1. Отчет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2019 година.

2. Приемане на бюджет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2020 година.

3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на сдружението за 2020 година.

4. Избор на членове на Управителен съвет на сдружението с нестопанска цел „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания

5. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО :

1. Веселина Георгиева Джамбазова

2. Красимир Манолов Джамбазов

3. Александра Василева Костова

 

 

 

 


05.03.2019

 

 


 

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания", София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.26, ал.3, б. б) от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание на сдружението на 18.05.2019 г. от 18.00 часа на адреса на управление на сдружението при следния дневен ред:


1. Отчет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2018 година.

2. Приемане на бюджет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2019 година.

3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на сдружението за 2019 година.

4. Освобождаване на Канелия Спасенчова Костова от поста член на Управителния съвет на сдружението.

5. Избиране на Красимир Манолов Джамбазов за член на Управителния съвет на сдружението.

6. Разни.

 


При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО :

1. Веселина Георгиева Джамбазова

2. Канелия Спасенчова Костова

3. Александра Василева Костова

 

 

 

 


11.02.2018

  

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания", София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.26, ал.3, б. б) от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание на сдружението на 30.04.2018 г. от 18.00 часа на адреса на управление на сдружението при следния дневен ред:

 

 

1. Отчет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2017 година.

2. Приемане на бюджет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2018 година.

3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на сдружението за 2018 година.

4. Приемане на вътрешени правила за защита на личните данни съобразто регламент GDPR на ЕС и промени в Закона зазащина на личните данни.

5. Разни.


 

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО :

1. Веселина Георгиева Джамбазова
2. Канелия Спасенчова Костова
3. Александра Василева Костова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11.03.2017


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания", София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.26, ал.3, б. от Устава на Сдружението свиква  Общо събрание на сдружението на 12.04.2017 г. от 18.00 часа на адреса на управление на сдружението при следния дневен ред:

 

 

1. Отчет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2016 година.

2. Приемане на бюджет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2017 година.

3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на сдружението за 2017 година.

4. Разни.

 


При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО :

1. Веселина Георгиева Джамбазова
2. Канелия Спасенчова Костова
3. Александра Василева Костова

 

 

 

 

 


20.04.2016

 

 


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания", София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.26, ал.3, б. от Устава на Сдружението свиква  Общо събрание на сдружението на 20 .05.2016 г. от 18.00 часа на адреса на управление на сдружението при следния дневен ред:

 

 

 

 

 

  1. Отчет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2015 година.

  1. Приемане на бюджет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2016 година.

  1. Представяне на основните насоки в програмата за работа на сдружението за 2016 година.

  1. Презбиране на Канелия Спасенчова Костова за член на Управителния съвет на сдружението.

5. Отпадане членството но Цветанка Кардашена и Рая Кардашева, съобразно  чл.16, ал.3 от Устава на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания.

  1. Разни.

.

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО :

1. Веселина Георгиева Джамбазова
2. Канелия Спасенчова Костова
3. Александра Василева Костова

 

 

 

 

 


10.01.2015

 

 


 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания", София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.26, ал.3, б. от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на сдружението на 10.03.2015 г. от 18.00 часа на адреса на управление на сдружението при следния дневен ред:

 

 

1. Отчет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2014 година.

2. Приемане на бюджет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2015 година.

3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на сдружението за 2015 година.

4. Избор на членове на Управителен съвет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания”

5. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО :

1. Веселина Георгиева Джамбазова
2. Канелия Спасенчова Костова
3. Александра Василева Костова

 

 

 

 


10.08.2014

 


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания", София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.26, ал.3, б.  от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на сдружението на 10.11.2014 г. от 18.00 часа на адреса на управление на сдружението при следния дневен ред:

 

 

 

1. Приемане на Красимир Манолов Джамбазов и Ани Василева Стефанова Бахчеванова за членове на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания".

2. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО :

1. Веселина Георгиева Джамбазова
2. Канелия Спасенчова Костова
3. Александра Василева Костова

 

 

 

 


14.02.2014 година

 


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация но родители на деца с бъбречни заболявания „  със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, област София, ул. “Майор Първан Тошев” № 8, ет.1, ап.2, на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.25, ал.2 от Устава на  Сдрежението, свиква Общо събрание на сдружението на  14.04.2014 год. от 18:00 часа на адрес  гр. София, община Столична, област София,  ул. "Майор Първан Тошев „ 8, ет.1, ап.2.

 

 

при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


1. Отчет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2013 година.
2. Приемане на бюджет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2014 година.
3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на сдружението за 2014 година.
4. Разни.


Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в общото събрание на Сдружението.


Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението гр. София , община Столична , област София , ул. “Майор Първан Тошев” № 8, ет.1, ап.2 най-късно до 14.04.2014 година.


При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.29 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото й членове на Сдружението да присъствуват.

 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО :


1. Веселина Георгиева Джамбазова
2. Канелия Спасенчова Костова
3. Александра Василева Костова

 

 

 

 

 

 


14.01.2013 година

 


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация но родители на деца с бъбречни заболявания „  със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, област София, ул. “Майор Първан Тошев” № 8, ет.1, ап.2, на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.25, ал.2 от Устава на  Сдрежението, свиква Общо събрание на сдружението на  22.02.2013 год. от 18:00 часа на адрес  гр. София, община Столична, област София,  ул. "Майор Първан Тошев „ 8, ет.1, ап.2.

 

при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


1. Отчет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2012 година.
2. Приемане на бюджет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2013 година.
3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на сдружението за 2013 година.
4. Разни.


Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в общото събрание на Сдружението.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението гр. София , община Столична , област София , ул. “Майор Първан Тошев” № 8, ет.1, ап.2 най-късно до 20.02.2013 година.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.29 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото й членове на Сдружението да присъствуват.

 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО :


1. Веселина Георгиева Джамбазова
2. Канелия Спасенчова Костова
3. Александра Василева Костова

 

 


 


08.01.2012 година

 


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация но родители на деца с бъбречни заболявания „  със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, област София, ул. “Майор Първан Тошев” № 8, ет.1, ап.2, на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.25, ал.2 от Устава на  Сдрежението, свиква Общо събрание на сдружението на  14.02.2012 год. от 18:00 часа на адрес  гр. София, община Столична, област София,  ул. "Майор Първан Тошев „ 8, ет.1, ап.2.

 

при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


1. Отчет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2011 година.
2. Приемане на бюджет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2012 година.
3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на сдружението за 2012 година.
4. Разни.


Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в общото събрание на Сдружението.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението гр. София , община Столична , област София , ул. “Майор Първан Тошев” № 8, ет.1, ап.2 най-късно до 14.01.2012 година.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.29 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото й членове на Сдружението да присъствуват.

 


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО :


1. Веселина Георгиева Джамбазова
2. Канелия Спасенчова Костова
3. Александра Василева Костова

 

 

 

 


05.10.2011 година

 


Покана за провеждане на извънредно Общо събрание

на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания"


 

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания", София, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.26, ал.3, б. б) от Устава на Сдружението свиква извънредно Общо събрание на сдружението на 11.11.2011 г. от 18.00 часа на адреса на управление на сдружението при следния дневен ред:

1. Приемане на Канелия Спасенчова Костова за член на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания".

2. Освобождаване на Десислава Валериева Кузнецова от поста член на Управителния съвет на сдружението;

3. Избиране на Канелия Спасенчова Костова за член на Управителния съвет на сдружението.

4. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.


Председател на УС - Веселина Джамбазова


 

 

 10.01.2011г.

 


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация но родители на деца с бъбречни заболявания „  със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, област София, ул. “Майор Първан Тошев” № 8, ет.1, ап.2, на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.25, ал.2 от Устава на  Сдрежението, свиква Общо събрание на сдружението на  14.02.2011 год. от 18:00 часа на адрес  гр. София, община Столична, област София,  ул. "Майор Първан Тошев „ 8, ет.1, ап.2.

при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Отчет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2010 година.
2. Приемане на бюджет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2011 година.
3. Представяне на основните насоки в програмата за работа на сдружението за 2011 година.
4. Разни.

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в общото събрание на Сдружението.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението гр. София , община Столична , област София , ул. “Майор Първан Тошев” № 8, ет.1, ап.2 най-късно до 14.01.2011 година.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.29 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото й членове на Сдружението да присъствуват.УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО :

1. Веселина Георгиева Джамбазова
2. Десислава Валериева Кузнецова
3. Александра Василева Костова

 10.07.2010 г.

 


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Асоциация но родители на деца с бъбречни заболявания „  със седалище и адрес на управление гр. София, община Столична, област София, ул. “майор Първан Тошев” № 8, ет.1, ап.2, на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и чл.25, ал.2 от Устава на  Сдрежението, свиква Извънредно Общо събрание на сдружението на  15.08.2010 год. от 18:00 часа на адрес  гр. София, община Столична, област София,  ул. "майор Първан Тошев „ 8, ет.1, ап.2.

при следния Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Приемане на бюджет на Сдружение „ Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за календарната 2010 година.
2. Представяне на основните насоки в програмата за работа на сдружението за 2010 година.
3. Разни.

Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в общото събрание на Сдружението.
Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението гр. София , община Столична , област София , ул. “майор Първан Тошев” № 8, ет.1, ап.2 най-късно до 15.07.2010 година.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.29 от Устава на Сдружението, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото й членове на Сдружението да присъствуват.УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО :

1. Веселина Георгиева Джамбазова
2. Десислава Валериева Кузнецова
3. Александра Василева Костова