You are here: Начало » За нас » Политика за поверителност
Сряда, 01 Дек 2021

Политика за поверителност

Е-мейл Печат ПДФ

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


Приета на 30.04.2018 г. от Общото събрание на Сдружение „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания”, като част от новите правила за обработка на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679О на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., наричан за краткост GDPR или Регламента, на относимите разпоредби на Закона за защита на личните данни, на подзаконовите актове по прилагането му, както и насоките на Комисията за защита на личните данни


Цел:


Да информира участниците в дейностите на Сдружение „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” за начина на събиране, обработка и съхраняване на лични данни.


Мисията на Сдружение „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” е да работи за подобряване качеството на живот на децата с бъбречни увреждания и заболявания, като усилията ни са свързани с предоставяне на информация, организиране и набиране на средства за инициативи в подкрепа на децата. Всички заинтересовани страни участват в „дарителство“, , „социални дейности”, „социална отговорност“ , „доброволчество” и , „проекти“.


Чрез настоящата Политика бихме искали да декларираме да администрираме личните данни, в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/GDPR) в Европейския съюз.

 


1.Начин на събиране на лични данни

Сдружение „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” събира информация за личните данни , които са предоставени доброволно чрез директна комуникация, чрез имейла и интернет страницата на Сдружение „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” ,и по силата на договорни и партньорски отношения.


2,Обработка на лични данни


Данните, които се обработват при доброволчески дейности могат да бъдат електронна поща,телефон,име и фамилия на участника

Данни, които се обработват при договорни и партньорски отношения

- Граждански и трудови договори - име, презиме и фамилия,ЕГН,/ЛНЧ,номер на лична карта, диплома,лична банкова сметка;

- Договори за дарения и пратньорски отношения – име, презиме и фамилия на представител на организацията.

Данни, които се обработват при изпращане на информация по електронна поща за даритески дейности, застъпнически кампании и проекти на Сдружението - име и фамилия на получателя, име на организацията, имейл адрес, телефон, длъжност.Във всеки един момент получателят на информацията може да се отпише от мейлинг списъците.


3,Съхраняване на лични данни


Сдружение „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” не предоставя личните данни, които ползва на трети страни. Сдружението има правото да предоставя наличната информация, когато тя е изискуема от закона и когато сметне, че това е необходимо, за да защити своите права.

Срокът за съхраняване на лични данни е обвързан с основанието за тяхното съхранение в съответните регистри..

Сдружение „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” запазва правото да променя настоящата Политика за поверителност и Правилник за обработка на лични данни по всяко време,в се който регламентира правилата за събиране, обработка и съхранение на лични данни.

 


За директна връзка и при въпроси се обърнете към Веселина Джамбазова: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.