You are here: Начало » За нас
Сряда, 01 Дек 2021

За нас

Е-мейл Печат ПДФ

 

Ние сме родители на деца с вродени аномалии на отделителната система. Познаваме добре проблемите и трудностите, пред които се изправят родителите на деца с тежки здравословни проблеми - престои в медицинските заведения, специални грижи за отглеждане на децата, формално работеща система за социално подпомагане, липса на реално интегрирано образование за децата с тежки заболявания, недоверие в хората с хронични заболявания.

 


През 2010 г. – Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване създадохме неправителствена организация, в отговор на предизвикателствата пред които се изправяме при отглеждането на децата си и когато се опитваме да защитаваме техните права.

 


Сдружението ни “Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” е регистрирано в обществена полза в Централния регистър към Министерство на правосъдието под номер 20100803003 с удостоверение номер 003/03.08.2010 год.

 


Наш приоритет е да осигурим подкрепяща среда, която да даде равни шансове на децата с бъбречни увреждания за реализация и качество на живот. Решени сме активно да участваме и да влияем на политиките, които имат отношение към благоденствието на децата ни. Вярваме, че заедно можем да постигнем положителна промяна в отношението на институциите, бюрокрацията и обществото към децата с бъбречни увреждания.

 


Организираме и провеждаме  проекти, които да отговорят на съществуващите проблеми и да допринасят за конкретни и устойчиви решения, в подкрепа на децата с бъбречни увреждания.


Насочваме усилията си и в посока разпространение на информация в подкрепа на родителите за лечението и отглеждането на децата с бъбречни увреждания. На страниците на този интернет сайт ще публикуваме полезна информация и контакти за съществуващите социални и образователни мерки, които могат да бъдат в подкрепа.


Не на последно място ние съобразяваме всички наши инициативи с принципите на устойчивото развитие, следваме политика “зелен офис” и подкрепяме и осъществяваме дейности, в респект с околната среда.